Projekto „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės stiprinimas” 2020 rezultatai

Projekto metu įvykdytos 1 iš 6 bendruomenę įtraukiančios ir stiprinančios veiklos, kuriose dalyvavo 23 Žaliakalnio seniūnijos gyventojai. Įvairaus amžiaus žaliakalniečiams buvo teikiama psichosocialinė pagalba. Projekto įgyvendinimo laiku buvo iš dalies išspręstos identifikuotos atskirties  problemos Žaliakalnio seniūnijoje. Projekto įgyvendinimo komanda iš

Antroji šeimų ir vaikų išvažiuojamoji vasaros stovykla Birštone

Džiaugiamės ir dalinamės antrosios šeimų ir vaikų išvažiuojamosios vasaros stovyklos Birštone (stovyklavietė – Turistų g. 18, Birštonas) su nakvyne akimirkomis. Stovykla yra projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams“ dalis. Stovykloje dalyvavo 24 Žaliakalnio gyventojai, kurie pagal sudarytą

Projektas „Žaliakalnis – gera vieta dirbti”

Projektas yra įgyvendinamas Žaliakalnio teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų. Visos projekto veiklos yra suplanuotos atsižvelgiant į 2016 m. vykdytą Žaliakalnio seniūnijos gyventojų apklausos ataskaitos rezultatus, kur nurodoma, kad „socialinę atskirtį patiriantiems asmenims būtų svarbu tarpininkavimas, surandant pavaduojančius prižiūrėtojus, socializacijos ir asmeninės

Projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams”

Projektas yra įgyvendinamas Žaliakalnio teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų. Projekto veiklų eigoje bus sukurta bendruomeninės pagalbos soc.atskirtį patiriantiems asmenims sistema, kuri įtrauks vietos bendruomenės atstovus (paruošiami savanoriai), verslo ir valdžios institucijas (atliekama praktika, skleidžiama informacija). Į projekto veiklas bus įtraukiami Žaliakalnio