Projektas yra įgyvendinamas Žaliakalnio teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų. Projekto veiklų eigoje bus sukurta bendruomeninės pagalbos soc.atskirtį patiriantiems asmenims sistema, kuri įtrauks vietos bendruomenės atstovus (paruošiami savanoriai), verslo ir valdžios institucijas (atliekama praktika, skleidžiama informacija). Į projekto veiklas bus įtraukiami Žaliakalnio teritorijoje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys, kurie, po dalyvavimo projekto veiklose pagerins savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbins, savanoriaus, dalyvaus viešajame gyvenime). Projekto tikslinės grupės atstovams bus teikiamos įvairios kompleksinės bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos bei informacija ir tarpininkavimas apie kitas, galimas paslaugas. Projekto įgyvendinimą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra. Daugiau informacijos čia.

Projekto partneriai:

Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas „Aušta”

Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra”

Projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams”