Motinos ir vaiko paramos – labdaros fondas „Aušta“ partnerio teisėmis prisidėdamas prie projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams“ įgyvendinimo š.m. lapkričio mėn. organizavo savanorių mokymus. Savanorių grupė mokymus tęs pagal sudarytą 30 ak. val. programą. Projekto įgyvendinimą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto vykdytojas: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Savanorių mokymai