Projektas „Darni šeima –  stipri visuomenė“ yra tęstinis atsižvelgiant į  tai, kad 2017-2018 m. sudarius palankias sąlygas kelių skirtingų organizacijų sinergijai įgyvendinamas projektas ir jo metu vykdytos veiklos susilaukė itin didelio susidomėjimo. Ypač daug susidomėjimo sulaukė vaikų vasaros stovykla, kaip galimybė šeimoms derinti darbo ir šeimos vaidmenis užtikrinant saugų vaikų užimtumą vasaros metu, bei puoselėjant per knygų ir užimtumo organizavimą šeimos vertybes.

Identifikuotas poreikis itin ryškus, kadangi  2018 m. projekto įgyvendinimo metu paslaugos buvo suteiktos 62 – 6-17m. amžiaus vaikams iš 32 šeimų, nors buvo numatyta, jog paslaugos bus suteiktos 48 vaikams iš 30 šeimų, tai net 14 vaikų daugiau nei buvo planuojama esant numatytam finansavimui, dar 15 šeimų buvo atsakyta neigiamai dėl materialinių ir žmogiškųjų išteklių stokos.

Ne ką mažesnio susidomėjimo šeimų tarpe sulaukė tėvystės įgūdžių lavinimo grupės, savitarpio pagalbos grupės bei šeimų šeštadieniai, kaip galimybė šeimai laiką praleisti užsiimant prasminga veikla būnant kartu. Atsižvelgiant į 2017-2018 m. praktiką nutarta 2019 m. teikti paraišką tęstiniam projektui „Darni šeima – stipri visuomenė“ praplečiant teikiamų paslaugų apimtis ir priartinant jas prie šeimos poreikių išryškėjusių 2020 m. veiklų įgyvendinimo metu.

         Projekto tikslas –   Ugdyti santykių šeimoje kultūrą ir socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei skatinti šeimų telkimąsi ir savitarpio pagarbą vykdant Žaliakalnio seniūnijoje gyvenančioms šeimoms jų gerovę stiprinančias veiklas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio mėn. 1 d – gruodžio mėn. 31 d. (7 mėnesiai)

Projekto rezultatai:
1. Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Vasara su knyga“ stovykla skirta vaikams iš šeimų patyrusių traumuojančių emocinių išgyvenimų – Įvykdytos 6 pamainos iš planuojamų 6 (1 pamainos trukmė 5 d.d., 30 val.), dalyvavo 72 vaikai.
2. Mažiau galimybių turinčių, krizes išgyvenančių šeimų Individualus konsultavimas – Įvykdytos 140 konsultacijų iš 140 konsultacijų (vienos konsultacijos trukmė 1-1,5 val.), psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas gavo 32 asmenys.
3. Šeimų šeštadieniai „Susitikime bibliotekoje“ nesutarimus šeimoje išgyvenančioms šeimoms – Įvykdyti 6 iš 6 susitikimų (vieno susitikimo trukmė 3 val.), susitikimuose dalyvavo 18 asmenų.
4. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas „Pavargusių mamų klubas“ – Įvykdyti 12 susitikimai iš 12 susitikimų (vieno susitikimo trukmė 3 val.), susitikimuose dalyvavo 9 asmenys.
5. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas vienišoms moterims, auginančioms probleminius paauglius – Įvykdyti 12 susitikimai iš 12 susitikimų (vieno susitikimo trukmė 3 val.), susitikimuose dalyvavo 8 asmenys.
6. Vaikų užimtumo organizavimas susitikimų su jų tėvais metu – įvykdyti 24 užsiėmimų iš 24 (vieno užsiėmimo trukmė 3 val.), susitikimuose dalyvavo 14 vaikų.
7. Sėkmingos tėvystės įgūdžių lavinimo grupių vedimas pagal „Step“ programą tėvams auginantiems 3-11 m. amžiaus vaikus – Įvykdytos 3 grupė iš 3 grupių, 8 susitikimų trukmės (vieno susitikimo trukmė 3 val.), grupėse dalyvavo 24 asmenys.
8. Vaikų užimtumo organizavimas susitikimų su jų tėvais metu – Įvykdyta 3 grupė iš 3 grupių  8 užsiėmimų trukmės (vieno užsiėmimo trukmė 3 val.), susitikimuose dalyvavo 30 vaikų.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto „Darni šeima – stipri visuomenė” 2020 rezultatai