Projekto „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės stiprinimas” 2020 rezultatai

Projekto metu įvykdytos 1 iš 6 bendruomenę įtraukiančios ir stiprinančios veiklos, kuriose dalyvavo 23 Žaliakalnio seniūnijos gyventojai. Įvairaus amžiaus žaliakalniečiams buvo teikiama psichosocialinė pagalba. Projekto įgyvendinimo laiku buvo iš dalies išspręstos identifikuotos atskirties  problemos Žaliakalnio seniūnijoje. Projekto įgyvendinimo komanda iš