Projektas „Žaliakalnis – gera vieta dirbti”

Projektas yra įgyvendinamas Žaliakalnio teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų. Visos projekto veiklos yra suplanuotos atsižvelgiant į 2016 m. vykdytą Žaliakalnio seniūnijos gyventojų apklausos ataskaitos rezultatus, kur nurodoma, kad „socialinę atskirtį patiriantiems asmenims būtų svarbu tarpininkavimas, surandant pavaduojančius prižiūrėtojus, socializacijos ir asmeninės

Projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams”

Projektas yra įgyvendinamas Žaliakalnio teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų. Projekto veiklų eigoje bus sukurta bendruomeninės pagalbos soc.atskirtį patiriantiems asmenims sistema, kuri įtrauks vietos bendruomenės atstovus (paruošiami savanoriai), verslo ir valdžios institucijas (atliekama praktika, skleidžiama informacija). Į projekto veiklas bus įtraukiami Žaliakalnio