Projektas „Darni šeima –  stipri visuomenė“ yra tęstinis atsižvelgiant į  tai, kad 2017-2018 m. sudarius palankias sąlygas kelių skirtingų organizacijų sinergijai įgyvendinamas projektas ir jo metu vykdytos veiklos susilaukė itin didelio susidomėjimo. Ypač daug susidomėjimo sulaukė vaikų vasaros stovykla, kaip galimybė šeimoms derinti darbo ir šeimos vaidmenis užtikrinant saugų vaikų užimtumą vasaros metu, bei puoselėjant per knygų ir užimtumo organizavimą šeimos vertybes.

Projekto tikslas –   Ugdyti santykių šeimoje kultūrą ir socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei skatinti šeimų telkimąsi ir savitarpio pagarbą vykdant Žaliakalnio seniūnijoje gyvenančioms šeimoms jų gerovę stiprinančias veiklas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio mėn. 1 d – gruodžio mėn. 31 d. (7 mėnesiai)

Projekto veiklos
1. Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Vasara su knyga“ stovykla skirta vaikams iš šeimų patyrusių traumuojančių emocinių išgyvenimų
2. Mažiau galimybių turinčių, krizes išgyvenančių šeimų Individualus konsultavimas, konsultacijas teikia socialinis darbuotojas, psichologas
3. Šeimų šeštadieniai „Susitikime bibliotekoje“ nesutarimus šeimoje išgyvenančioms šeimoms
4. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas „Pavargusių mamų klubas“
5. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas vienišoms moterims, auginančioms probleminius paauglius
7. Sėkmingos tėvystės įgūdžių lavinimo grupių vedimas pagal „Step“ programą tėvams auginantiems 3-11 m. amžiaus vaikus
8. Vaikų užimtumo organizavimas susitikimų su jų tėvais metu.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Daugiau informacijos tel. nr. +370 608 50709 (Inga)

Kviečiame dalyvauti projekte „Darni šeima – stipri visuomenė“ 2020