2017 metų vasario 25 dieną įvyko pirmasis fondo „Aušta” valdybos narių posėdis. Posėdyje dalyvavo, fondo „Aušta” l. e. p. direktorė Simona Reliugaitė, kuri pristatė 2016 metų veiklos ir finansinę ataskaitas. Taip pat savanorišku pagrindu, posėdyje dalyvavo, Inga Dulinskienė. Posėdžio metu buvo aptartos veiklos ir planuojamas finansavimas 2017 metams.

2017 metų pirmasis valdybos posėdis
Žyma:                        

Parašykite komentarą